Fråsegn frå Naturvernforbundet til «Norddalspakka»

Naturvernforbundet har sendt ei fråsegn til NVE i samband med behandlinga av fleire søknader om kraftutbygging i Norddal kommune.

Dei søknadene som ligg inne i Norddalspakka er:

Myklebust kraftverk

Rødøla kraftverk

Fossheim kraftverk

Dyrdøla kraftverk