Fråsegn om helikopterflyging

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Ørsta kommune.

Nuit de la Glisse har søkt om løyve til helikopterlandingar over heile landet. Grunngjevinga er at dei vil filme skikøyring.

Naturvernforbundet er kritiske.

Naturvernforbundet har også hatt ein dialog med Ørsta kommune om ein ny søknad frå Fri flyt:

Vi tar ikkje noko om behov osb, men litt til lokalisering:

Smørskredstind og Brekketindane ligg i hjartet av det mest populære turområdet for friluftsliv i høgfjellet framover våren. Mellom desse toppane ligg ÅST si hytte, Patchellhytta, som har jevnt besøk av turfolk.

Desse toppane bør gå ut av lista, og all flyging må stoppe opp frå fredag 12.00 til måndag morgon.

Øystein Folden/Knut Festø

Naturvernforbundet

From: Magnar Selbervik

Sent: Monday, April 13, 2015 3:44 PM

To: Øystein Folden ;

Subject: VS: Filming i Ørsta kommune

Korrigert søknad følgjer for fråsegn til erstatning for den som vart sendt tidlegare I dag.

Mvh

Magnar Selbervik

Plan- og miljøvernrådgjevar

Ørsta kommune

6150 Ørsta

tlf: 70049780

Fra: Karsten Gefle
Sendt: 13. april 2015 15:34
Til: Magnar Selbervik; Rune Hovde; ø-postmottak
Emne: Re: Filming i Ørsta kommune

Hei Magnar!

Beklager, det er jeg som har rotet med vedlegget. Her er riktig vedlegg. Når det gjelder valg av topper, er det nå gjort en nøye prioritering av topper. Siden noen av disse er topper som ligger på kommunegrensene har det også blitt søkt løyve i de andre kommunene (Stranda og Sykkulven). Smørskredtindane og Brekketindane er topper vi tidligere har fått løyve på og regner derfor med å få dette nå også. Regner med at det da ikke vil være noe problem med de toppene på Ørsta sin side av grensa heller og at søknaden derfor kan behandles raskt. Grunnene til at disse er de mest aktuelle nå er pga tidspkt. Mildt vær nå utover gjør at bare de høyeste toppene vil være aktuelle.  Dette er forøvrig topper som det ekstremt sjeldent er folk på, spesielt på denne årstiden, og vi forstyrrer heller ikke noe form for dyreliv.

Mvh

Karsten Gefle

2015-04-13 13:25 GMT+02:00 Magnar Selbervik>:

Syner til søknad om landingsløyve i periode 01.04 – 05.05.2014.

Eg går ut frå at søknaden gjeld 2015 ?

Eg sender søknaden på høyring.

Skal vi kunne handsama søknaden så raskt at det er realistisk å gjennomføre dette i år,  rår eg deg til å justere søknaden til å gjelde same område og tidsrom som det vart gjeve løyve til i vedtaket i 2014. Då kan vi gjere ei enklare vurdering med vising til at realitetane i søknaden alt er vurdert og at løyve i 2014 ikkje vart nytta.

Mvh

Magnar Selbervik

Plan- og miljøvernrådgjevar

Ørsta kommune

6150 Ørsta

tlf: 70049780

Fra: Karsten Gefle
Sendt: 13. april 2015 10:07
Til: Magnar Selbervik

Emne: Filming i Ørsta kommune

Hei Magnar!

Etter kjempesuksess med filmingen som ble gjort på Sunnmøre i fjor, har vi pga snømangel andre steder fått muligheten til å være med på samme film igjen i år. Dette var egentlig ikke planlagt igjen før i 2016. Dette er en kjempemulighet og jeg hiver meg rundt for å kunne realisere dette.

Jeg ber derfor nok en gang om løyve til å lande helikopter. Se vedlagte søknad.

Siden vi allerede har fått dette godkjent 2 ganger, uten å ha benyttet oss av løyve, håper jeg dere kan få til en ekstra rask behandling av saken.

I fjor var eneste mulighet for gjennomføring i påsken og vi kunne derfor, iht vedtaket, ikke benytte oss av helikopter i Ørsta kommune. Mye av bildene og reklamen er allikevel fra Hjørundfjorden og Sagafjord Hotel, hvor vi bodde og også bla. fra topptur til Slogen.

Her er en av artiklene ifm fjorårets innspilling:

http://www.friflyt.no/Ski/Superstjerna-Karsten

Vedlagt er også prosjektbeskrivelse.

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Mvh

Karsten Gefle