Fråsegn til 420 kV kraftline Viklandet – Istad

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 5. februar 2003.

Til arkivet.

Uttalen til kraftlina