Fråsegn til energi- og klimaplan for Tingvoll kommune

Naturvernforbundet i Tingvoll har gitt fråsegn til forslaget til energi- og klimaplan for Tingvoll kommune.

Det er slik Naturvernforbundet ser det, i hovudsak på to område Tingvoll kommune kan gjere viktige grep når det gjeld klimagassutslepp. Det gjeld innan transport generelt og innan landbruk på nokre område. Her har Naturvernforbundet ei rekke forslag til tillegg og endringar i planen.

Kontaktperson for denne saka er lokallagsleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les fråsegna frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune