Fråsegn til nydyrkingssak

Fråsegn frå Naturvernforbundet til Tingvoll kommune.

Saken gjeld Koksvikelva/Litjvatnet og for område mellom Tingvoll og Vågbø.