Fråsegn til nydyrkingssak

Naturvernforbundet har gitt ei fråsegn til Tingvoll kommune om nydyrking i Fjærvik.

Naturvernforbundet har ei rekkje forslag til søknaden.