Fråsegn til søknad om helikopterløyve på Saudehornet

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Ørsta kommune 29. juni 2008.

Totalomfanget av helikopterverksemda merkar vi oss, men om ein vil redusere er ikkje dette prosjektet det første som går ut. Rekne dette som at vi ikkje vil seie noko i denne saka. Men vi er glade for at kommunen sender oss sakene så vi kan halde oss orientert og seie noko når vi ønskjer det.

For ordens skuld så er dette drøfta med lokallaget.

Øystein Folden

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Søknaden om løyve