Fråsegn til søknad om konsesjon frå Aquagen på lokaliteten Merraberget i Nesset

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Nesset kommune.

Naturvernforbundet ber Nesset kommune / Møre og Romsdal fylkeskommune / Fylkesmannenkrevje konsekvensutgreiing for å klarlegge om fjordsystemet har evne til å ta imot utsleppet frå den tamfiskmengda som det er søkt om å ha i fjorden.