Fråsegn til Tjørvåg kraftverk

Fråsegn frå Naturvernforbundet til NVE.

Naturvernforbundet vurderer søknaden som mangelfull, det manglar kunnskap om vassdragsnaturen i Herøy og elles på ytre Søre Sunnmøre.

Naturvernforbundet rår difor til at det blir henta inn ytterlegare dokumentasjon dersom det skal vere aktuelt å gå vidare med denne saken.