Fråsegn til Tussa Energi AS sin søknad om løyve til bygging av Draura Kraftverk og Viddal Kraftverk

Naturvernforbundet har mange innspel til utbygging av to kraftverk i Ørsta kommune.

Naturvernforbundet sitt primære syn på konsesjonssøknaden er at den bør leggast på is til dette vassdraget blir sett i samanheng med andre i ein fylkesplan. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Fråsegna frå Naturvernforbundet til NVE