Fråsegner til skogsveg i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har gitt fråsegner til planane om ein skogsveg på Kanestraum, ein skogsveg på Skar, ein traktorveg ved Reitelva og ein lunningsveg.

Naturvernforbundet ber om at utfartsparkering for friluftsliv blir vurdert i samband med planen på Kanestraum. På Skar har Naturvernforbundet fleire merknader knytt til naturmangfald.