Fri Flyt trekker søknaden om landingsløyve for helikopter 2009 i Ørsta

– Naturvernforbundet er nøgde med at Fri Flyt har trekt søknaden om å drive med heli-skiing i Ørsta, dette viser at det å stille kritiske spørsmål til denne typen naturbruk nyttar, seier fylkesleiar Øystein Folden.

I ei melding til Ørsta kommune skriv Fri Flyt:

«Vi har nylig blitt fremlagt en del leserinnlegg og meningsytringer hentet fra lokalpressen som omhandler vår søknad og dets formål. Dessverre gir leserinnleggene og uttalelsene et særdeles skjevt bilde av såvel formål som omfang av søknadens reelle innhold, i tillegg til at det er fremsatt en hel rekke direkte usannheter. Fri Flyt har ikke noe ønske om å gå i noen skittentøysvask i media rundt dette, og for
å unngå mulige fremtidige problemstillinger velger vi derfor å trekke vår søknad om landingsløyve i Ørsta kommune.»


Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen