Fuglane flyg

Bli med på fugletur i Kristiansund 1. mai!

Oppmøte på parkeringsplassen ved Frei kirke 1. mai kl 08.00

Turleder vil være Øyvind Gjeldnes. Ta med kikkert de som har.


Vi har tenkt å fokusere på vern og opplevelser i løpet av turen sett i lys av at det er naturvern og artsmangfold som står i fokus. I løpet av turen vil vi besøke flere naturtyper for at vi skal få oppleve flest mulig arter. Selv om langt fra alle trekkfuglene er kommet tilbake på denne tiden, regner vi med at antallet fugler vi vil få se og høre på turen er ganske stort.

Turen vil gå til forskjellige områder på Frei.

Vi starter med å gå en tur ned i løvskogen nedenfor kirka for å lytte til fuglesang og identifisere arter. Deretter går turen til Freineset for å se etter vadefugler som hekker i området og andre trekkfugler, og forhåpentligvis vil vi høre sanglerka juble i sky. Dette er et område som er mye besøkt av lokale fuglefolk, og det er et viktig område for fugletrekket og for sjeldenheter.

Deretter skal vi kjøre (fyller opp bilene) til andre siden av øya. Først til Bolga for å se på Fugløya som er den viktigste hekkeplassen for sjøfugl på ytre Nordmøre. (Vi skal ikke ut til øya, men informere om fuglene og konflikt med næringslivet) Kanskje er den blitt vernet innen den tid?

Etterpå går turen til Sødalen hvor vi skal gå innover til enden av dalen hvor det er en ospeskog som får stå i fred og hvor det vanligvis hekker 4 spettearter.

Til slutt skal vi til Lille Rensvikvann og se etter vannfugler og informere om sivskogen som er en av 3 kjente overnattingssteder for låvesvale i fylket vårt. Hundrevis av låvesvaler overnatter der i august hvert år.

Vi tenker at turen varer til kl. 12-13. Det er selvsagt ikke nødvendig å være med på hele turen.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Øyvind Gjeldnes, mob 95845399.

Interesserte frå Tingvoll kan kontakte Øystein Folden, tlf 91812542 for avtale om samkjøring.

Arrangør Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal og Naturvernforbundet

Turen er ein i serien «Naturmangfald på Nordmøre 2010». Følg med for informasjon om fleire turar:

Tur – natur – kultur. Skorpa fortel

Kristiansund: Nærare om tid kjem seinare.

Ein god del av naturkvalitetane på denne turen skuldast tidlegare næringsverksemd. Det blir difor ein blanding av kulturhistorie og biologisk mangfald på denne turen. Området er lettgått og kan gåast med sportsvogn, bortsett frå den siste strekka mot Valan. Er det godt ver set vi oss på bergan og dei som har med niste og noko å drikke kan nyte dette. Arrangør er Naturvernforbundet med bidrag frå Skorpa Velforening.

Villblomstenes dag

Tingvoll: Ramslia mellom Gyl og Torjulvågenskiftet 20.6.2010 kl. 1300

Dette er ein tur med mange stopp i terrenget, med Øystein Folden som turleiar. Han får truleg hjelp av ein som er god på fuglelydar også.

Arrangør er Norsk Botanisk Forening, i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll.

Soppdag

Tingvoll: Tingvoll Museum 5. september. Det blir eit variert tema kring sopp, der sopplukking til mat, registrering av sopp som biologiske indikatorar og sopp i historisk samanheng er planlagde tema.

Arrangør: Tingvoll Hagelag, Tingvoll Museum og Naturvernforbundet i Tingvoll

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen