Full gass eller svensk løysing?

Nærings- og miljøutvalet i Møre og Romsdal fylke ba sist veke fylkestinget og nasjonale mynde å legge til rette for gassrøyr ut til folket. Lesarbrev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

I Sverige kan vi i Dagens Nyheter for 1. oktober lese at minister Mona Sahlin og svenskane skal satse i heilt motsett retning: ”Vi ska bli först i världen med att bryta beroendet av fossila bränslen”, skriv Mona Sahlin. ”Från och med nästa år får småhusägare ekonomiskt stöd för att byta från olja till förnybar energi. Stödet är en del av ett nationellt program för att få bort oljeberoendet. Där ingår också bland annat ökat stöd till forskning om förnyelsebar energi och effektivare energianvändning”, skriv samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Svenskane har sett 2020 som mål for dette prosjektet.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal trur svenskane sin strategi om å gjere seg uavhengig av fossil energi er mykje meir framtidsretta enn den nærings- og miljøutvalet legg opp til. Bruk heller offentlege pengar til nær- og fjernvarmeanlegg, til støtte for å isolere bustader betre og legge om til biobrenselkaminar. Då sparar vi straum, og vi unngår bruk av fossile brensel som skaper ugreie utslepp. Det er framtidsretta.

Øystein Folden, Leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal