Fylkesmannen avslår klage fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet hadde klaget på inngrep i strandsona på Flisnes. Fylkesmannen har nå avslått klagen og gitt Ålesund kommune medhold.

Det var i mars 2005 Naturvernforbundet klaget. Fylkesmannens avgjørelse foreligger nå. Denne er endelig og kan ikke påklages.

Les avgjørelsen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal