Fylkesstyret i Møre og Romsdal Natur og Ungdom har gått av

Pressemelding fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Søndag 11.januar gikk Kristi Langli (leder), Andrea Støren (1. nestleder) og Iselin Landbakk (2. nestleder) av som fylkesstyre i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Det var nytt valg i november, men avgangen skjedde ikke før etter Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad.

Det er ikke kommet på plass ett nytt fylkesstyre enda, men det kommer sannsynligvis til sommeren.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom har tre aktive lokallag i Møre og Romsdal (Stranda, Molde og Kristiansund) som jobber med bl.a. petroleumsfrie områder på Mørekysten, mer fornybar energi og et bedre kollektivtilbud i regionen.

For mer informasjon kontakt:

Kristi Langli – 91560948

Thale Bergum – 95750079