Gass er et skritt i feil retning

Lesarinnlegg frå Møre og Romsdal og Molde Natur og Ungdom.

Vi i Norge har tjent oss søkkrike på å eksportere olje og gass i over 35 år. Vi er en av miljøverstingene, og vi har bidratt til at situasjonen i verden er slik som den er i dag, med farlige menneskeskapte klimaendringer.

Ormen Lange er med på øke den globale oppvarmingen og klimaendringene. Ormen Lange selv har CO2-utslipp på 40 000 tonn i året i oppstartsperioden, og deretter over 80 000 tonn i året. De største utslippene kommer likevel fra der den brennes. Når vi sender norsk gass til utlandet der den brennes bidrar vi til å øke verdens samlede klimagassutslipp. Og det går jo ikke, for i følge Jens Stoltenberg har jo Norge «verdens mest ambisiøse klimapolitikk».

En annen grunn til at Ormen Lange ikke er bra, er at den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge nå blir enda verre. Dette gjør det fryktelig enkelt for StatoilHydro å foreslå forurensende gasskraftverk, både mobile og stasjonære, der man brenner gass fra Ormen Lange. Allerede har et mobilt gasskraftverk fått grønt lys. Gasskraftverk vil øke utslippene ytterligere.

Klimaendringene har konsekvenser man nesten ikke klarer å ta inn over seg. Flere hundre millioner mennesker står i fare for å miste livsgrunnlaget sitt og hjemmene sine. Allerede i 1998 varslet Røde Kors at det nå var flere flyktninger fra naturkatastrofer enn fra krig, og det er snart 10 år siden. Naturkatastrofer er en av de mange direkte følgene av klimaendringene.

Dette er ikke greit. Vi skal ikke bare sitte og se på at verden ødelegges av forurensning. Klimaendringene er så ufattelig urettferdige. Det er vi i den rike, vestlige verden som forurenser og er skyld i klimaendringene. Likevel er det de fattige som må ta konsekvensene. De har verken penger eller ressurser til å forsvare seg.

Møre og Romsdal burde bli et foregangsfylke innen fornybar energi. Det har vi alle forutsetninger for. Møre og Romsdal er perfekt for vann- og vindkraft. Det er mange som er mot vindmøller fordi det «raserer» kysten ved å drepe ørn, skade turismen og ødelegge utsikten. Dette er utrolig dårlige argumenter. Vindmøller er ikke en reel trussel mot ørnebestanden, og det er funnet ut at ørnene tilpasser seg vindmøllene. Turismen er heller ingen reell trussel, petroliumsindustrien ødelegger kysten mer enn fornybar energi. Når det gjelder utsikten, har jeg kun en ting å si: Hva er viktigst, utsikten, eller 200 millioner menneskeliv?

Vi må tenke lenger enn som så; at poenget med å kutte klimagassutslippene er at Norge ikke skal være en av de verste. Det er verdens totale utslipp som må ned, og da nytter det ikke å bygge gassfelt som sender gassen til andre land der den brennes, og så si at det er et bra prosjekt som ikke forurenser, og at utslippene fra den gassen blir det andre landets utslipp. Det totale klimagassutslippet øker uansett om det er vi eller Storbritannia som brenner gassen. Som sagt, poenget med utslippsreduksjoner er at verdens totale klimagassutslipp må ned, for det er kun da vi kan vinne kampen mot klimaendringene.

Ormen Lange er et utrolig dumt prosjekt som både forurenser og bidrar til klimaendringene. Det er vår gass og det er vi som har ansvaret for den, og utslippene må vi ta på vår kappe.

Andrea Støren, Leder Molde Natur&Ungdom

Kristi Langli, Leder Møre og Romsdal Natur&Ungdom

Møre og Romsdal fylke vil subsidiere LNG-fabrikk

Vedtak om LNG-fabrikk