Gasskraftverk på Tjeldbergodden: Naturvernforbundet og DNT klager på kraftlinjekonsesjon

Naturvernforbundet og Den norske turistforening (DNT) klager på NVEs vedtak om å gi Statnett konsesjon til bygging av ny 420 kV kraftlinje mellom Tjeldbergodden og Trollheim. Begrunnelsen for klagen er at Statnett ikke gjør nok for å redusere naturinngrepene av kraftlinja.

I klagen som er underskrevet av generalsekretærene Kristin Krohn Devold og Tore Killingland og utarbeidet på vegne av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag samt Kristiansund og Nordmøre Turistforening, angir Naturvernforbundet og DNT to konkrete punkter det klages på.

Ved det valget av kraftlinjetrasé for 420 kV-linja som er gjort, er det åpenbart for Naturvernforbundet og Turistforeningen at en av de eksisterende 132 kV-linjene nordover fra Trollheim, som også har store negative virkninger, må fjernes når 420 kV-linja står ferdig. Det vil fortsatt være en 132 kV-linje til Tjeldbergodden tilgjengelig som beredskapslinje, to slike ”reservelinjer” innebærer uakseptabelt store natur- og miljøulemper.

Organisasjonene vil derfor ha fjerna eksisterende 132 kV-linje mellom Trollheim og Gylthalsen innen to år etter bygging av ny 420 kV-linje.

Begrunnelsen for å gi konsesjon til ny 420 kV-linje er at det skal produseres mer strøm på Tjeldbergodden, og at det særlig i Møre og Romsdal er behov for mer strøm. Naturvernforbundet og DNT påpeker imidlertid i sin klage at etter gjennomføring av tiltaket vil kapasiteten ved Viklandet trafostasjon fremdeles være den samme i form av en 420kV-kraftlinje som går fra Trollheim, og enten blir forsynt fra Tjeldbergodden eller fra Klæbu. Først hvis det bygges en ny linje mellom Surnadal og Sunndal vil kapasiteten inn i Møre og Romsdal øke.

Naturvernforbundet og Turistforeningen vil reagere svært negativt dersom det i ettertid skulle komme forsøk på å bygge en ny 420 kV-linje mellom Trollheim og Viklandet. Dette vil i tilfelle trolig være brudd på EUs direktiv om strategiske konsekvensutredninger (EC/2001/42). Naturvernforbundet og Turistforeningen mener dette vitner om mangel på helhetlig planlegging. Først når det er for sent å snu kommer neste steg i prosessen. På den måten blir ulempene delt opp i mindre porsjoner, mens fordelen av tiltaket er avhengig av at neste steg fullføres. Det ser ut som nytten av tiltaket har vært knyttet til Statoils behov for å få avsetning på den strømmen de kan produsere på Tjeldbergodden. At Møre og Romsdal har et økt forsyningsbehov er bare behandlet overfladisk. Det er f.eks. overhodet ikke vurdert å levere strøm gjennom eksisterende ledning fra Klæbu, og om det er alternative tiltak i Trøndelag som vil påvirke dette, med mindre negative virkninger totalt.

Dette har fått organisasjonene til å kreve bedre begrunnelse av vedtaket om konsesjon.

For ytterligere informasjon – kontakt Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Foredrag om kraftliner

Les klagen fra Naturvernforbundet og Den norske turistforening