Gaupa er nyttig i Tingvoll

Tingvoll kommune har søkt om tildeling av tilleggskvote for gaupejakt. Naturvernforbundet er kritiske til dette.

Hjortedyra i Tingvoll gjer betydelege skadar på lauvskogen, også på alm, som er ein sårbar art.

Gaupa er eit nyttedyr som held hjortedyrbestandane i sjakk.

Naturvernforbundet meiner difor gaupe gjer meir nytte enn skade og ber rovviltnemnda avslå søknaden frå Tingvoll kommune.