Gaupejakt

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Det er til no i jakta skote 15 gauper i reg. 6, omtrent det talet forskarane seier er haustbart når ein vil halde bestanden på 12 ynglingar årleg.

Elles er det no gaupejakt berre i følgjande område som følgje av at kvoter er fullskote: Røros. Fosen, Romsdalshalvøya, Sørlege Møre og Romsdal (utanfor kvoteområde). Nemnda har igjen 2 dyr på reservekvote som dei kan fordele seinare.

Det var orienteringa om gaupejakta slik stoda var i går.