Giftsprøyting av bussoppstillingsplass

Naturvernforbundet i Tingvoll har observert at vegetasjonen rundt oppstillingsplassen for bussar i Tingvoll blir sprøya.

Sprøyting av vegetasjon er underlagt strenge reglar, og Naturvernforbundet spør, med henvisning til miljøinformasjonslovven:

1) om det er vurdert alternativ til sprøyting

2) kva sprøytemiddel som er brukt

3) korleis det sprøyta området er merka.

Førebels har Naturvernforbundet fått dette svaret 1. september 2015:

Nettbuss om sprøytekontroll

Hei.

Viser til din henvendelse angående sprøyting rundt vår parkeringsplass for busser i Tingvoll.

Jeg har vært fraværende en stund og har derfor ikke hatt anledning til å svare på din henvendelse. Om noen annen i selskapet har svart deg har jeg ikke oversikt over.

Jeg har undersøkt saken og fått til svar at dette er noe en av våre sjåfører har gjort hvert år de siste 10 årene, og det som er brukt av sprøytemiddel er utblandet Roundup.

Til orientering så er dette en eiendom som eies av Nettbuss Midt-Norge AS og ikke Tingvoll Kommune.

Med vennlig hilsen

Jarle Røkkum

Avdelingsleder

Nettbuss Midt-Norge AS