Gjemnes bør fjerne platanlønn

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Gjemnes kommune.

Ved eit besøk i friluftsområdet på Ikornneset i Gjemnes har Naturvernforbundet observert fleire svartlisteartar som spreier seg etter hogst av gran. Dette gjeld særleg platanlønn.

Naturvernforbundet ber kommunen om å fjerne platanlønna før denne får høve til å spreie seg ytterlegare.