Glede over at Reinheimen er vernet som Norges tredje største nasjonalpark

– Dette er vi glade for, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, i en kommentar til at den nye nasjonalparken i Oppland og Møre og Romsdal fylker ble vedtatt opprettet i dag. – I høst spurte vi miljøvernministeren om hun hadde innført vernepause. Hun svarte med å love minst sju nye verneområder. Med vedtaket i dag har hun kommet godt i gang.

Han uttrykker også glede over at Hemmeldalen, et viktig villreinområde på drøyt 250 km2 i Hedmark, samtidig ble vernet som naturreservat av Kongen i statsråd.

Det er opprettet seks landskapsvernområder rundt Reinheimen nasjonalpark: Romsdalen, Tafjorden-Reindalen og Trollstigen i Møre og Romsdal samt Ottadalen, Finndalen og Lordalen i Oppland. Dessuten er et naturreservat etablert.

– Det er mange grunner til å glede seg over det nye verneområdet, sier Lars Haltbrekken og trekker spesielt fram tre som har vært viktig i Norges Naturvernforbunds arbeid for å få vernet Reinheimen.

– For det første er dette et meget viktig område for villreinen, som Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. For det andre sikrer vernet store natur- og kulturkvaliteter for framtida.

Og for det tredje er dette store, sammenhengende området en garanti for at både vi og generasjonene etter oss kan søke ro, samle krefter og oppleve naturglede og nærhet til det opprinnelige gjennom det tradisjonelle enkle, ikke-mekaniserte friluftslivet, avslutter naturvernleder Haltbrekken.

Les tidligere saker:

12.09.2006 Har regjeringen innført vernepause?
13.09.2006 Bjørnøy lover minst 7 nye verneområder i høst
03.12.2004 Naturvernforbundet støtter forslaget om opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark
01.12.2004 Naturvernforbundet ønsker Reinheimen nasjonalpark
01.11.2004 Naturvernforbundet i Rauma ønsker en størst mulig Reinheimen nasjonalpark

Se også:

Pressemelding fra Miljøverndepartementet om opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark

Informasjonsark fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf)
Kongelig resolusjon – vern av Reinheimen (pdf)
Kart (pdf – 320 kb)
Forskrifter

Pressemelding fra Miljøverndepartementet om opprettelsen av Hemmeldalen naturreservat

Informasjonsark fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf)
Kongelig resolusjon – vern av Hemmeldalen (pdf)
Forskrifter, Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner i Hedmark fylke (pdf)
Oversiktskart (pdf – 340 kb)
Vernekart: Lavoppløselig (jpg – 520 kb)

17.06.2005 Møre og Romsdal fylke tilrår nasjonalpark i Reinheimen

La naturen gå i arv! Bli medlem i Norges Naturvernforbund!