Grønn hverdag inviterer til samling på Tingvoll

Grønn hverdag inviterer til gratis samling for Grønn Hverdags rådsorganisasjoner onsdag 16. november på Tingvoll.

Invitasjon til gratis samling for Grønn Hverdags rådsorganisasjoner

Tid: onsdag 16. november 2005 kl 11.00-18.00 (deretter middag)

Sted: Tingvoll Gard, Tingvoll (møterom på (NORSØK) norsk senter for økologisk landbruk )

Tema: Miljø i hverdagen – viktigere en noen gang! Dagens fokus: mat og miljø.

Da Grønn Hverdag (Miljøheimevernet) ble opprettet i 1991, var tanken at miljødugnaden skulle spres gjennom medlemsmassen til de store folkeorganisasjonene i Norge. Og slik er det heldigvis fortsatt. Mange av de 14 rådsorganisasjonene som står bak Grønn Hverdag har vært med fra første stund!

Miljødugnaden og samarbeidet med rådsorganisasjonene er viktigere enn noen gang. Noen miljøproblem har vi funnet løsninger på, som for eksempel kildesortering av avfall. Andre og nye utfordringer står derimot i kø. For å møte dem er vårt gamle slagord ”Ingen kan gjøre alt, men mange kan gjøre litt” fortsatt like aktuelt. Siden opprettelsen er Miljøheimevernet blitt til Grønn Hverdag, og det er nå over 100 000 deltagere i Norges største nettverk av miljøbevisste forbrukere.

Vårt materiell og våre redskap er stadig blitt fornyet. Men kontakten med rådsorganisasjonene lokalt er ikke alltid like lett å holde i en hektisk hverdag som er mer og mer preget av elektronisk kommunikasjon. Mange i organisasjonene er heller ikke kjent med forholdet mellom Grønn Hverdag og sin egen organisasjon. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Vi inviterer derfor til en gratis dagssamling, der målet er faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon til fortsatt miljøinnsats i hverdagen. Tid til uformell prat og god økologisk mat skal det også bli! Vi viser til vedlagte program.

Påmelding sendes innen fredag 4 nov på e-post til Grønn Hverdag i Møre og Romsdal eller til regionkontoret. Adressene er mr@gronnhverdag.no eller midt-norge@gronnhverdag.no

Du/dere kan også ringe oss på tlf: 911 00 829 (Møre og Romsdal) eller tlf: 72 87 56 62/ 951 59 001 (regionkontoret).

Hjertelig velkommen til en inspirerende og ”velsmakende” dag på Tingvoll!

Vennlig hilsen for Grønn Hverdag i Midt-Norge, Mari Melbø Rødstøl Iver Olerud Signy R. Overbye

Les hele invitasjonen her