Gryta kraftverk i Rindal – Naturvernforbundet ber om utsettelse

Epost fra Naturvernforbundet til NVE 3. februar 2006.

Til rm(a)nve.no

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har ei uttale til saka under arbeid, men vi lukkast ikkje å få ho ferdig i dag. Grunna reise blir det først mogleg for oss å sende uttala ca. 9.2. Håper det ikkje blir for seint, sjølv om fristen då er ute.

Naturvernforbundet har gitt uttale til 4 kraftverk til no i år. Vidare til eit vindkraftverk, og skal møte i OED grunna klage på eit minikraftverk. Det er litt meir enn det vi klarer å ta unna innan fristane akkkurat no.Øystein Folden