Haugshornet vindpark

Her er meir informasjon om Haugshornet vindpark.

HAUGSHORNET

Tiltakshaver NORSK HYDRO ASA Fylke MØRE OG ROMSDAL Kommune SANDE Ytelse 70 MW Årsproduksjon 210 GWh Saksnummer i NVE 200302703 Status Melding er mottatt

Hver vindmølle er tenkt å ha en innstallert effekt på 2-3,5 MW.
Planlagt totalt intallert effekt er inntil 70 MW.

Nettilknytning:
Ny 66 kV kraftledning. Tilknytning til nettet antas å ville skje ved den nye
transformatorstasjonen ved Skoge i Gursken.

Konsekvensutredningsprogram ble fastsatt 2. mars 2004.

Meldinga frå Norsk Hydro

Utredningsprogram