Heliskiing i Sunnmørsfjell

Naturvernforbundet får fleire meldingar i desse sakene. Her er ei.

Hei Naturvernforbundet i Møre og romsdal, ved Øystein Folden.

Jeg ønsker kontakt med, og eventuelt kunne bistå, folk som ønsker å stoppe unødvendig helikoptertransport i våre fjellområder.

Jeg konstaterer at Fri Flyt igjen har søkt om tillatelse til ‘Fri herjing’ med helikopter i det som for meg som bruker disse fjellene aktivt er å anse som veldig spesielle områder, som betyr mye for meg personlig, og gir meg store opplevelser.

Helikoptertransport av skikjørere i fjellet er etter min mening unødvendig og uønsket. Jeg er av den oppfatning at hvis man skal opp på et fjell, skal man først være i stand til å ta seg opp, så kan man deretter velge å kjøre ned på ski, hvis man vil.

Det med å kjøre et fjell på ski er mer enn bare å kunne å stå på ski, det handler om det å kunne noe om is og snø, litt klatring, mye vurdering av forhold, være i god nok form. Men alt dette vet du nok mer om selv.

Hvis man ikke skal gå opp selv, så finnes det skiheis, det er flere anlegg på Sunnmøre, som er kjent for gode skikjøringsmuligheter selv om anleggene er små.

Det ser ut som om begrensningene i en eventuell dispensasjon (dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark) går på tidsrom og sted. Vel, tidsrommet er jo store deler av vintersesongen (For det store flertall faktisk hele skisesongen). Og når det gjelder sted, så ser det ut som at de fjellene som er mest ville og urørte, er de som det er minst nøye med å skjerme.

Det mener jeg er feil.

For eksempel så er Romedalstinden et veldig spesielt fjell for meg. Det som er fint, er at det er ikke bare å spasere opp, det er et alpint fjell, som krever nøye vurdering av forhold over en periode før en legger i vei. Og nedkjøring fra Romedalstinden er noe veldig spesielt, det er for de priviligerte, som først har greid å komme seg opp.

Hvis jeg kommer meg opp dit, så vil jeg ikke ha noe helikopter bråkende rundt øra. Jeg tror det er slik, at de som tar avgjørelsen om hva slags fjell som skal tillates, ikke nødvendigvis har noe forhold til de mer spesielle og mindre besøkte fjellene. Så da tror de det ikke gjør så mye om det lander noen helikopter der oppe, for der er det jo aldri noen. Men det er feil.

For av og til, en gang imellom, så er det noen der. Noen som har en genuin interesse for fjell og vill natur. Og selv om ikke akkurat jeg var der, kanskje det ikke var noen der i det hele tatt i løpet av hele sesongen, så er jeg av den oppfatning at det har verdi at fjellet står der, urørt, og venter. Kanskje kommer det en dag, at jeg, eller noen annen, skal opp dit. Inntil da, så har fjellet verdi for meg, bare ved at det er der.

Jeg tror det vil ødelegge noe av eventyret for kommende generasjoner hvis de ser at noen faktisk bare tar et helikopter, og så er de oppe på toppen og i neste øyeblikk dundrer de ned fjellsida.

Hvis de skal lande med helikopter, så gjør det på Kolåstinden eller Slogen, der det likevel er stor trafikk av folk. Eller Dalsnibba, det er eminent godt helikopterskifjell.

Det kan virke som om kommunene blir lurt til å tro at dette vil de tjene på, fordi det gir markedsføringseffekt og så videre. Det er ikke sikkert at det blir slik:

– Markedsføring av skikjøring fra Romedalstinden vil ikke tiltrekke seg de turistene kommunene ønsker (Slike som bruker og har penger).

– Det som er unikt og har stor verdi på Sunnmøre er lite utbygde og ville, urørte fjell.

– Turisme gir et begrenset grunnlag for næringsvirksomhet, mens fjell og vill natur kan tiltrekke seg folk som kommer hit for å bo her, folk som vil arbeide i vidt forskjellige næringer og, siden de gjerne er eventyrere og geskjeftige av natur – de vil starte nye virksomheter og bidrar aktivt til utvikling av ny næringsvirksomhet.

– Fjellturisme på Sunnmøre vil være veldig utsatt for og begrenset av værforholdene her, turister liker ikke regn og sludd og vind i lengden, og ferdsel på de brattere fjellene krever tålelig bra vær og sikre nok snøforhold.

– For mye oppmerksomhet og oppstyr rundt fjellene her oppe er ikke nødvendigvis bare gunstig, hvis det blir stor ferdsel av tilreisende folk, spesielt hvis disse også har begrenset erfaring, så vil dette medføre flere ulykker, som igjen vil gi negativ publisitet, som til slutt vil medføre restriksjoner på aktiviterer i fjellet, det vil si, begrensninger for meg og deg. Og turistene.

– Det er bare Fri Flyt som tjener på dette, de får skifilm og reklame for bladet sitt.

Videre ser en trender i samfunnet generelt, og fra andre land:

– Heliskiing generelt blir det lagt mer og mer restriksjoner på i land nede i Alpene (Fr/Sveits..).
– Helikopter som transportmiddel for rekreasjon burde gi en veldig negativ signaleffekt sett i sammenheng med klimadebatten og utslipp av klimagasser.

Jeg håper du har tatt deg tid til å lese så langt, og videresend gjerne argumentene til andre hvis du tror noen kan nyttiggjøre seg noe av det jeg skriver.

Dette er viktig for meg, og jeg tror det er viktig for mange andre også.