Helsehus på Batnfjordsøra – bygg i høgda

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til planprogram for nytt helsehus.

Naturvernforbundet har tre innspel:

1) Batnfjordsøra har liten plass – bygg i høgda

2) Busstoppen bør flyttast

3) Kartlegging av naturmangfald