Her kommer vår uttalelse til reguleringsplanen for Hessa

saka er til behandling