Herjeelva i Rauma: Naturvernforbundet er samd i at elva ikkje bør byggjast ut

Rauma kommune har gjennomført ei vurdering av vassdraga i kommunen med sikte på ei sortering i forhold til kraftutbygging. I denne sorteringa havna Herjeelva i raud sone, altså mellom dei som ikkje skal byggjast ut. Naturvernforbundet er samd i denne vurderinga.

Dette går fram av ein uttale Naturvernforbundet har sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Andre høyring av kommunal vassdragsplan i Rauma