Høgre må klargjøre

Epost til NRK Møre og Romsdal.

På NRK Møre og Romsdal i dag er partiet Høgre intervjua om energiløysingar for Midt-Noreg.

Naturvernforbundet er nøgd med at Høgre tek til orde for anna enn gass, vi har nett publisert ein rapport om dette – sjå www.naturvern.no/moreromsdal, men samstundes seier Høgre at vi må ha fleire gasskraftverk.

Naturvernforbundet ønskjer difor ei klargjøring:

1) Vil Høgre subsidiere utbygging og drift av fossile gasskraftverk utan klimagasshandtering?

– vi veit at slike tiltak ikkje er moglege å få på plass gasskraftverk utan massiv økonomisk støtte, ettersom tilhøvet mellom gasspris og strømpris ikkje gjør gasskraft i Noreg lønnsom.

2) Vil Høgre auke støtta til energisparing og / eller ny fornybar energiproduksjon og energiomlegging?

– i fjor ville Erna Solberg nytte pengane til vegbygging i staden for til fornybar energi. Nettavisen skriv at Høgre har skifta syn – http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/article1018214.ece. Kva vil Høgre foreslå no?

Naturvernforbundet tek gjerne eit møte med Møre og Romsdal Høgre om desse spørsmåla i løpet av hausten.

Øystein Solevåg

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

mobile: +47 40 23 47 05

moreromsdal(a)naturvern.no

www.naturvern.no/moreromsdal