Hogst i Moldemarka/ Cecilienfryd

Naturvernforbundet Molde engasjerer seg i kommunens planlagte hogst i Moldemarka

Vi fikk tips om planlagt hogst i vinter i Trastalia mellom Cecilienfryd og Brattlihaugen. Etter retningslinjer i markaplanen, skal all hogst skjer ved uttak av enkeltrær, gruppehogst eller mindre hogstflater. Vi foreslår begrenset hogst og at ny skog må bli uten gran, men en blanding av lauvtrær og furu. Stier må ryddes for hogstavfall. Dette og annet kan du lese om i vårt brev til kommunen.

Brevet med kart finner du her.