Høringsuttalelse til forvaltningsplanen for Reinheimen

Naturvernforbundet i Oppland har sendt sine kommentarer til høringsdokumentet om forvaltningsplan. Fylkeslaget peker på at en konkret og detaljert plan er nødvendig og begrunner dette.

Reinheimen nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder har nasjonal og internasjonal betydning. Forvaltning av disse områdene må derfor sees i et større geografisk perspektiv. Behov utover de umiddelbare lokale interessene må reflekteres i styringsdokumentet, som planen er ment å være, skriver Naturvernforbundet blant annet i sin uttalelse som er sendt til Kontaktutvalget for Reinheimen.

Ole Morten Fossli er fylkessekretær i Naturvernforbundet i Oppland. Han har telefon 97 48 32 05. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet

Norges bondelag om forvaltning av Reinheimen