Hummerkrim!

Spøkelsesgarn. Ulovlige ruser på ulovlige steder til ulovlige tider. Hummersesongen er i gang – for tyvfiskerne. Den siste tida før før offisiell åpning 1. oktober fiskes det stedvis intenst på den rødlista arten med tanke på svartsalg første uka i oktober. Enkeltpersoner leverer flere hundre ulovlig fanget hummer i året, til privatpersoner, restauranter og etter 1. oktober: til fiskesalgslag. Det dreier seg om store penger. I Stockholm kommer prisen opp i 1000 kroner kiloen.

Ved siden av kommer tallrike fritidsfiskere som legger til rette for ”bifangst” for privat konsum.

Norges Naturvernforbund har laget ny rapport om hummerkriminalitet og om muligheten for frivillig oppsyn. Rapporten bygger på flere ukers felterfaring fra sist sommer hvor folk fra Naturvernforbundet drev overvåking og registreringer langs kysten. Rapporten dokumenterer utallige eksempler på ulovlig fiske, og et utall forskjellige metoder. Mer enn hvert tredje redskap antas nå å være ulovlig!

Rapporten er gjennomillustrert med bilder som tydelig viser hva som foregår.

Naturvernforbundet viser i rapporten til den uvurderlige norske allemannnsretten som sikrer oss rett til å oppholde oss, bruke og høste i naturen. Denne retten trues når det offentlige må trå til med innskrenkninger, i siste omgang forbud, som følge av at noen misbruker den – mens andre ser på. Eller passivt lar det skje uten å si fra.

Naturvernforbundet lanserer nå egen nettside for tips om ulovlig hummerfiske. – Så mange som mulig må følge med på hva som rører seg i skjærgården og melde inn mistanke om ulovligheter, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. -Tips om samleteiner og ulovlig privat hummeromsetning er ekstra verdifulle. Vi tar tipsene videre til rette myndigheter uten noe mer bry for informanten, sier Haltbrekken.

– Vi har tro på at det nye regelverket vil hjelpe, men uten en fellesdugnad rettet inn mot det ulovlige fisket, vil innskjerpet regelverk være fåfengt, sier Lars Haltbrekken. – Ellers håper vi det nye statsbudsjettet tar høyde for en opptrapping når det gjeldwr hummeroppsyn.

Ny nettside ”Tips om ulovlig hummerfiske” – www.naturvern.no/hummer

For mer informasjon:
Lars Haltbrekken, leder: 91 61 21 91 Bernt Rydland Olsen, marin rådgiver i Naturvernforbundet: 41 67 49 08 Per Erik Schulze, marin rådgiver 41856697

Rapport om ulovlig hummerfiske