Hummertjuver og regelforakt

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Leidulf Sandnes skrev nylig et leserinnlegg i Sunnmørsposten der han mener Kystvakten bør bruke sine ressurser på andre ting enn å overvåke fredningsbestemmelsene på hummer og andre vanlige regler for fritidsfisket. Tankene i innlegget representerer en eldgammel virkelighetsoppfatning av at havet er utømmelig og at det ikke kan skade ”med noen skarve krabbeteiner ute ved kysten”.

I mai i år arrangerte Norges Naturvernforbund, i samarbeid med Norges Fiskerlag og Norges Fritids- og småfiskerforbund et seminar om ulovlig hummerfiske. Det var meget godt oppmøte på seminaret med representanter fra blant annet Politiet, Kystvakten, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og interesseorganisasjoner. Fra forskningens side kom det tydelig frem at overfiske er hovedårsaken til den historisk lave hummerbestanden. Bestanden er nå så lav at hummeren har kommet inn på ”rødlista” som nær truet. Mye av årsaken til statusen som nær truet, er et utstrakt ulovlig fiske i fredningsperioden, spesielt om sommeren.

Om sommeren er hummeren svært aktiv og på grunt vann. Dette gjør at hummeren lett lar seg fiske. I tillegg er hummeren i ferd med å slippe sine egg på sommeren. Å fiske opp hummer fulle av klekkeklare egg er noe av det dummeste vi kan gjøre mot fremtidige generasjoner av både mennesker og hummer. Det var bred enighet fra alle deltakerne av både fritidsfiskere, yrkesfiskere og miljøorganisasjoner om at tiltak mot ulovlig hummerfiske måtte bli høyt prioritert.

Som et resultat av seminaret lanserte Fiskeridirektoratet en kampanje mot ulovlig hummerfiske, med tittelen ”Hummeren har ferie til 1. oktober”. Dette i tett samarbeid med politi og kystvakt. Kampanjen har fått stor medieoppmerksomhet, og har basert seg både på å få ut informasjon om regler og å øke innsatsen på overvåkningen.

USA, Storbritannia og Sverige har klart å ta vare på hummerbestanden, Norge har feilet i sin forvaltning av hummeren. Det er grunn til å tro at dette i hovedsak skyldes slike holdninger som Sandnes representerer i sitt leserinnlegg, der han indirekte skriver at hummer er et festmåltid om sommeren og at noen skarve krabbeteiner ikke kan skade. Problemet er at disse skarve teinene er flere titusen talls, om ikke mer, langs kysten. Det er ingen tvil om at fristelsen for å hive hummeren i gryta, istedenfor tilbake i sjøen, er svært stor og utbredt.

Holdningene til Sandnes representerer den største trusselen mot hummerbestanden. Skal vi kunne gjenoppbygge hummerbestanden slik at den får opprettholdt sin rolle i økosystemet og vært til glede for fiskere og kystbefolkningen i fremtiden, må forvaltningsreglene følges av alle. Hvis folk konsekvent bryter reglene, vil det motsatte skje; Da må det innføres enda strengere regler. Tar ikke Naturvernforbundet feil, vil Fiskeridirektoratet innen kort tid foreslå nye strenge regler for å berge hummerbestanden.

Kystvakten bør få ros for arbeidet mot ulovlig hummerfiske i sommer. Så får vi håpe at holdningene til hummerfiske endres slik at hummeren overlever som art.

Øystein Folden

Leder, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen