Husøya: Naturvernforbundet med kommentarer til klagesak

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt Miljødirektoratet kommentar til Fylkesmannens sitt oversendelsesbrev i forbindelse med klagesak om Norsk Gjenvinning på Husøya i Kristiansund kommune.

Naturvernforbundet er ikke enig i den måten Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tenkt å løse denne saken. Hva som utgjør kunnskapsgrunnlaget det vises til er uklart, da det ikke tidligere har vært gjort en helhetlig vurdering av belastningene på naturverdiene i området. Dette har sin grunn i at områdene rundt Bolgsvaet er regulert i mange små reguleringsplaner, hvor det i tillegg har vært utstrakt bruk av dispensasjoner.