Husøya – Naturvernforbundet protesterer mot videre masseutfylling

Naturvernforbundet krever gjennopptagelse av etableringssak for Veidekke Industri AS på Husøya og gir samtidig uttalelse til søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling med massar på nordsida av Husøya i Kristiansund kommune.

Naturvernforbundet har gjort en grundig gjennomgang av regelverk og praksis for etablering av asfaltverk. Naturvernforbundet krever etter gjennomganen at saken knyttet til etablering av asfaltverk på Husøya i Kristiansund kommune blir tatt opp igjen i sin helhet.

Videre er det viktig at kunnskapshull i forhold til miljøtilstanden i området blir tettet. Det er viktig at man med kunnskapsbasert forvaltning legger til rette for industri på området som er forenlig med de natur- og verneverdiene som finnes i området.