Hva kan vi gjøre for miljøet her i Rauma?

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Rauma.

Vi skriver 1. januar 2019 i dag. På samme dato for 30 år siden ble Naturvernforbundet i Rauma stiftet. Et lokallag av Norges Naturvernforbund, og lokallaget har bestått siden.

Sommer / tidlig høst 1988 hadde Hallgeir Gjerdset noen leserinnlegg i Åndalsnes Avis som undertegnede følte samsvarte godt med egne tanker og holdninger. Vi kom i kontakt og møttes noen ganger høsten 1988. Vi bestemte oss for å starte et lokallag 1. januar 1989. Som småbarnsforeldre (vi ventet begge barn i 1989) var hensynet til barn, barnebarn og kommende generasjoner ei sterk drivkraft i arbeidet. Vi ønsket en natur, et samfunn og en klode vi kunne overlevere til de neste generasjoner, helst i bedre stand enn når vi selv overtok. For vi arver ikke jorden av våre forfedre. Vi låner den av våre barn.

Vi i Naturvernforbundet i Rauma har engasjert oss i svært mange saker gjennom årene, det aller første vi gikk tungt ut med var avrenning fra søppelplassen i Isfjorden. Sigvatn som videre havna i jord og vassdrag. Stygg sak den gangen. Nå ser vi ikke lenger søpla etter at vi har knytt igjen sekken. Eller avrenning. Vi har kommet langt, men fremdeles har vi en vei å gå. For søpla sendes langt for å brennes. Mye mer kunne vært gjenvunnet. Utfordringa er delvis at det ikke er lønnsomt enda. Det er mange sider her. Men engasjementet blant folk flest har økt veldig mye de seinere åra! Vi var for eksempel bare en av mange som arrangerte strandryddedag i vår! Det var utrolig gledelig! Svært mange er bevisst på hva de kan bidra med, alt fra å tenke mer på hva en spiser og hvor maten kommer fra, og til et mer gjennomtenkt forbruk, at en kan bruke ting lenger, kjøpe mindre / kjøpe brukt / reparere, gjenbruk har blitt in, det er utrolig flott!

Mange tenker seg om før de bruker bilen, de tar sykkel, buss eller tog i stedet når det er mulig, og akkurat i dag er det 14 500 svensker som har avgitt et nyttårsløfte om å la være å fly i 2019. (Flygfritt 2019). Jeg klarer ikke helt å etterleve det, men jeg skal fly minst mulig i år. Og i de kommende årene. I mange år hadde jeg det som intensjon, så ga jeg litt opp en noen år. Hadde en følelse av at det jeg gjør nytter likevel ikke.

Men Mahatma Gandhi har sagt mange kloke ting, en av dem er: «Vær den forandringen du ønsker å se i verden.»

Han sa også at: «Forskjellen mellom hva vi gjør og hva vi er i stand til å gjøre, er nok til å løse de fleste av verdens problemer.»

Så derfor: Vi har et flunkende nytt år, med nye muligheter til å gjøre gode valg for miljøet og kommende generasjoner hver eneste dag!

Det var fristende innledningsvis å si noe om været, at vått nytt år passet bedre å si enn godt nytt år. Men jeg skal la være å si «hva var det vi sa» om klimaendringer.

For vi har fått et nytt medlem i dag! Som spurte «hva kan vi gjøre for miljøet her lokalt?»

Hvis alle kan stille seg det samme spørsmålet, hvis alle kan gjøre sitt, da er det fremdeles håp!

Godt Nytt år!

Hilsen Gunn N. Morstøl, for Naturvernforbundet i Rauma