Hvor miljøvennlig er Møre og Romsdal fylke sin skogbrukspolitikk?

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal mener det er god grunn til å stille dette spørsmålet, etter flere utspill fra Møre og Romsdal fylke i vår.

Det har vært flere utspill fra fylket som tyder på at miljø ikke er fokus for skogbrukspolitikken til fylket. Derfor retter Naturvernforbundet nå tre spørsmål til Møre og Romsdal fylke:

1. Hvilke retningslinjer har Møre og Romsdal fylke i forhold til planting og spredning av gran utenfor dens naturlige utbredelsesområde og hvorfor kommer ikke denne trusselen klart frem i sentrale skogpolitiske publikasjoner fra fylket?

2. Norges Naturvernforbund gav helt nylig ut en viktig rapport med oversikt over en rekke unike skoger i Norge som har spesielt stort behov for vern, deriblant relativt mange områder i Møre og Romsdal. Hva vil Møre og Romsdal fylke generelt, og landbruksavdelinga spesielt, gjøre for å sikre at disse verdiene blir bevart?

3. Skogbruket sine miljøregistreringer i skog (MiS) skal i teorien være et sentralt redskap for å sikre miljøverdier utenfor statlig opprettede verneområder. Hvilke kommuner har fått gjennomført og ferdigstilt slik kartlegging i Møre og Romsdal og hvilke er under arbeid?

Naturvernforbundet ønsker å få tilsendt resultatene fra disse kartleggingene. Dette bør enkelt kunne gjøres ved å sende egenskapsfiler som regneark og kartavgrensninger for eksempel som SOSI-filer til vår e-post adresse moreromsdal(a)naturvern.no, eventuelt i form av en CD.

Fylkesleder Øystein Folden i Naturvernforbundet har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Kystskogbruk – sak i Vestlandsrådet

Les brevet til Møre og Romsdal fylke

Svarbrev fra Møre og Romsdal fylke

Kommentarer fra Norges Naturvernforbund til Levende Skog-sekretariatet – juni 2006