Hyttebygging i Tingvoll

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

I samband med at det er søkt om å sette opp ei hytte i tilknytning til eit kulturlandskap som treng skjøtsel, har Naturvernforbundet nokre spørsmål.