Hyttefelt i Midsund bør undersøkjas

Fråsegn frå Naturvernforbundet i samband med varsla oppstart av reguleringsarbeid for Kjempeteigen hyttefelt

Naturvernforbundet stiller spørsmål ved om arealet kan vere kystlynghei og ber om at området blir undersøkt av biolog som del av planarbeidet.

I samband med arbeidet med Kjempeteigen hyttefelt, har Naturvernforbundet også sett nærare på planane om Ræstadhagen hyttefelt.