Ikke gasskraft i Fræna

En pressemelding fra Natur og Ungdom angående gasskraftverket i Fræna.

Ikke gasskraft i Fræna

NVE har i dag avslått Industrikraft Møres søknad om gasskraftverk i Fræna. NVE avslo søknaden på grunn av at det ikke var planlagt CO2-rensing fra første dag, det er første gang NVE avslår en søknad om gasskraftverk på grunn av manglende CO2-rensing.

NVE skriver i sin uttalelse at det er lagt vekt på overordnet myndighetsavklaring av de sist behandlede gasskraftprosjektene, som etter NVEs vurdering innebærer at det ikke skal etableres nye, konvensjonelle gasskraftverk i Norge. Dette betyr blant annet at hensynet til å unngå økte CO2-utslipp innenlands skal ha stor vekt.

Leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, Kristi Langli uttaler:

Jeg er veldig glad for dette avslaget. Om Industrikraft Møre trodde at de kunne få godkjent et gasskraftverk uten planlagt CO2-deponering fra første dag, har de virkelig ikke fulgt med i timen. I den situasjonen vi er i nå er det utrolig bra at NVE avslo søknaden om gasskraftverk i Fræna. Vi kan ikke godta at gasskraft blir løsningen på kraftsituasjonen vi har i Møre og Romsdal.

NVE skriver videre at det finnes andre og bedre tiltak som vil forbedre forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal. Natur og Ungdom har lenge sagt at satsingen på fornybar energi i Møre og Romsdal burde økes, og at rammevillkårene må bedres.

Dette viser at Møre og Romsdal nå må begynne å satse på fornybar energi. Å bedre villkårene for fornybar energi er noe vi har krevd lenge. Vi har ressursene og teknologien. Natur og Ungdom har lenge sagt at rammevillkårene for fornybar energi må bedres. Møre og Romsdal burde bli et foregangsfylke innen fornybar energi. De signalene NVE nå gir er også veldig positive, det er første gang et gasskraftverk blir avslått på grunn av manglende CO2-deponering, uttaler Kristi Langli videre.

For meir kontakt:

Leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, Kristi Langli kan nåes på telefon: 91 56 09 48

Mail: mr@nu.no