Ikke utsett plastinnsamling!

Rådmannen i Ålesund har snudd og vil nå utsette innsamling av plastavfall fra husholdningene. Naturvernforbundet reagerer på handlingslammelsen.

– En av grunnene til at innbyggerne etterlyser handling i klimadebatten er beslutningsvegringen politikerne viser, sier Geir Ole Sætremyr i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. – Det virker som det alltid er tryggere å vedta en ny utredning framfor å faktisk innføre et klimatiltak. Det er ingen grunn til å utsette innføring av plastinnsamling i Ålesund lenger; gi innbyggerne et ordentlig tilbud nå!

– Naturvernforbundet er glade for at Ålesund kommune har vist et klimaengasjement og vedtatt en klimaplan. Innbyggerne i Ålesund er også opptatt av klimautfordringene, i likhet med innbyggerne i resten av landet, og de ønsker muligheter til å handle mer miljøvennlig. De etterlyser derfor ikke bare fine ord fra politikerne, de ønsker at politikerne faktisk skal legge til rette for at innbyggerne kan ta miljøansvar. Det motsatte, beslutningsvegring fra politikernes side, signaliserer at klimautfordringene ikke er så viktige likevel. Dette bekymrer Sætremyr.

– Derfor mente Naturvernforbundet det var en svært god nyhet når administrasjonen i vår innstilte på å starte innsamling av plastavfall fra husholdningene. Nå har imidlertid administrasjonen fått kalde føtter. Det er påfallende i sakspapirene til møtet i byutviklings- og miljøkomiteen 2. juni 2008 at rådmannen, uten at det har kommet noen nye realiteter inn i saken, nå mener at saken skal utsettes for å samordnes med enda flere utredninger.

Det å sørge for at plast blir gjenvunnet til ny plast har stor klimanytte, det å brenne plast på Grautneset for å produsere varme har svært liten klimanytte. Dette krever en litt nærmere forklaring. Det er energikrevende å framstille plast, gjenvinning er et mye bedre alternativ, både miljømessig og økonomisk. Ett tonn gjenvunnet plast sparer atmosfæren for to tonn CO2 [1]. Brenning av plast for å lage varme gir større klimagassutslipp enn så å si alle alternative oppvarmingskilder, fordi utslippene ved produksjon av plasten må med i regnestykket. Det er stort sett bare der plast direkte erstatter kull at brenning av plast gir klimanytte. Dette er ikke aktuelt i Ålesund.

– Nye utredninger kan sikkert dokumentere bedre om den faktiske besparelsen er 1,83 eller 2,14 tonn CO2 for hvert tonn plast vi gjenvinner. Dette er selvsagt nyttig å vite, men det er ingen unnskyldning for å la være å gjøre noe med klimaproblemene. Derfor vil Naturvernforbundet oppfordre politikerne i Ålesund til å ta ansvar og sørge for at innbyggerne får en mulighet til å gjøre en større miljø- og klimainnsats, oppfordrer Geir Ole Sætremyr.[1] Se for eksempel følgende kilder: Återvinningsindustrierna (http://www.recycling.se/Templates/News1.aspx?PageID=8fc93cd5-fc7b-44ec-9501-3532dbbc0543, se særlig side 22), Norsk industri (http://www.norskindustri.no/article2106.html, se for eksempel side 23) og WRAP (internasjonal gjennomgang av livsløpsvurderinger på avfall – se figur ES 3 og aktuelle scenarier på http://www.wrap.org.uk/wrap_corporate/about_wrap/what_does_wrap_do/environmental.html).

Dersom der skulle være spørsmål, vennligst ta kontakt med leder Kjersti Finholt, epost kjersti_finholt@adsl.no eller telefon 92 29 97 38, eller Geir Ole Sætremyr, epost setremyr@online.no eller telefon 90 85 41 20. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les brevet til medlemmene i byutviklings- og miljøkomiteen

Bingsa – søknad om vidare drift frå 2003

Søknad for Bingsa – oppdatert 2005

Bingsa – korrigert søknad frå 2007

Bingsa – illustrasjon til oppdatert søknad frå 2007