Ikkje berre ei elv, men eit landskap

Naturvernforbundet har utfyllande kommentarar til søknaden om bygging av kraftverk i Botnaelva i Volda.

Naturvernforbundet har gitt ein supplerande uttale til planane om utbygging av Botnaelva. Her peikar Naturvernforbundet m.a. på at «Botnaelva er ein del av eit typisk vassdrag i vårt distrikt. Det har ei ubroten kjede av elvar, vatn og stryk frå breane under Matøskja og Tverrelvhornet og til badeplassen i Botnavika.»

Naturvernforbundet ber om at søknaden om utbygging blir avslått. Dersom det ikkje er råd å berge heile elva, ber Naturvernforbundet om dei øvre delane og utløpsosen får vere urøyvd og at det blir strengare krav til minstevassføring.

Knut Festø i Naturvernforbundet i Ørsta og Volda har telefon 97 09 75 73. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les dei utfyllande kommentarane frå Naturvernforbundet

Uttale frå Idar Ola Følsvik

Uttale frå Møre og Romsdal fylke

Botnaelva i VoldaFoto: Naturvernforbundet

Botnaelva i VoldaFoto: Naturvernforbundet

Botnaelva i VoldaFoto: Naturvernforbundet

Botnaelva i VoldaFoto: Naturvernforbundet

Botnaelva i VoldaFoto: Naturvernforbundet