Ikkje bygg ut Gylelva!

– Tingvoll kommune har så få vassdrag av denne typen at utbygging av Gylelva gjer stor skade, meiner Naturvernforbundet i Tingvoll. – Regulering av Gylvatnet gjer stor skade på både friluftsliv og natur. Reguleringa av vassføringa er i dette tilfellet ekstrem og aukar skadeverknadene. Søknaden om konsesjon må avslåast.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Tingvoll kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 1

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 2

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 3

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 4

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 5

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 6

Innstilling frå NVE til Olje- og energidepartementet etter klage frå Gyl Kraft AS – side 7

Brev frå Naturvernforbundet til Olje- og energidepartementet

Svar frå Olje- og energidepartementet til Naturvernforbundet

OED stadfestar vedtaket til NVE

Gylvatnet i Tingvoll.Foto: Øystein Folden