Industriell aktivitet på Husøya i Kristiansund kommune

Naturvernforbundet reagerer i brev til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) på at Franzefoss Gjenvinning AS, til tross for at Klif har gitt Naturvernforbundet medhald i å stoppe utfylling i sjøen ved ytre Bolgleira ved Husøya i Kristiansund, har satt opp ein fabrikkbygning på Husøya.

Fugløya er et naturreservat i Kristiansund kommune. Naturvernforbundet er uroa over kommunen sin handlemåte og bekymra for om det finst høve til å sikre viktige samfunnsinteresser utover interessane til selskap. Både naturverdiane i området, friluftsinteresser, før var-prinsippet, helse, miljø og tryggleik samt butilhøva i området blir truga. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy finn dette merkverdig og urovekkande.