Informasjonsside Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er eit prosjekt som stadig er oppe til drøfting. Her ligg nokre sentrale dokument i saka.

Foreløpig har vi ikkje fått lagt ut nokon uttale frå Naturvernforbundet i denne saka.

Konsekvensanalyse – forprosjekt 2001 – Stad skipstunnel

Tilleggsutgreiing – dimensjonerande skip

Sluttdokument frå Kystverket 2001 – godkjent konsekvensutgreiing

Brev frå Fiskeri- og kystdepartementet til Møre og Romsdal fylke januar 2007

Søknad om støtte til Stad skipstunnel 10. mai 2006

Støtte til Stad skipstunnel frå Ålesund kommune