Ingen bedring for forurensede fjorder

Opprenskingen av havnene i byer som Trondheim, Drammen, Grenland, Stavanger og Ålesund utsettes nok en gang. Det er konklusjonen etter at regjeringen la fram sitt forslag til revidert statsbudsjett.

Øystein Paulsen

Les meir på heimesidene til Norges Naturvernforbund.