Innflytterdagen 2012

Miljøagentane og Naturvernforbundet i Molde deltok på Innflyttardagen 2012 i Molde.

Vi hadde konkurranse der ein kunne gjette på insekt og dyr frå fjøre og vatn. Mange tok turen innom standen for å finne ut meir.

Benjamin og Knut står på stand for Miljøagentane og Naturvernforbundet: Stand på Innflytterdagen 2012