Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn inviterer til årsmøte for lokallaget av Naturvernforbundet og lokallaget av Miljøagentene på Det grønne hjørnet i Ålesund. Årsmøtet holdes mandag 8. mars kl. 1800.

Sakene som tas opp er disse:

1) Valg av ordstyrer

2) Årsmelding for 2009

3) Regnskap for 2009

4) Arbeidsprogram for 2010 for Naturvernforbundet i Ålesund og omegn og for Miljøagentene i Ålesund og omegn

5) Valg av styre, valgkomité og revisor

Har du en sak du ønsker å ta opp som egen sak på møtet? Alle medlemmer har mulighet til å melde inn slike saker. Kontakt oss om dette innen mandag 1. mars.

Etter behandlingen av årsmøtesakene, kl. 19.00, vil Øystein Solevåg, daglig leder i ÅRIM – Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS orientere om miljø- og klimakonsekvenser av avfallshåndtering og om planene for det nye avfallsselskapet på Sunnmøre.

Yngve Birkeland er kontaktperson. Han har telefon 97 40 27 87 og epost alesund@naturvern.no.

Presentasjon av ÅRIM